Relaxing Pool

מזמינים כרגיל מלון באינטרנט וחוסכים עם רומאין            בממוצע אנחנו חוסכים 300$ ללקוחות  לנסיעה

פרטיות

 

 
הצהרת ומדיניות פרטיות 


 
1.    הסוכנות מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט, האפליקציות, העמודים הרלוונטיים במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת שהיא מפעילה.
2.    כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר החברה, באפליקציה שלה ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
3.    הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.
 
המידע הנאסף 

4.    הסוכנות אוספת עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות מהצעות האירוח המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם.
5.    המידע ו/או פרטי הקשר שלכם אותם תמסרו לנו ישמשו אותנו, את הסוכנות ואת שותפיה העסקיים, על מנת להציע לכם הצעות שונות בתחום נופש, תיירות ובילויים. אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.
6.    הסוכנות תאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס' הדרכון שלכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם וכדומה, הכל ככל הנדרש לביצוע ההזמנות באתר) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.
7.    כמו כן נשמר בידי הסוכנות מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פנימיות, פרטי ההזמנות אותן רכשתם, פרטי מועדי נסיעותיכם ומקומות השהות שלכם, עותקי הסכמים ככל שיחתמו, היסטוריית הפעילות שלכם עם הסוכנות, תשלומים שביצעתם לסוכנות וכן כל מידע אחר שצוין לידו במפורש כי לא יתפרסם.
8.    כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לסוכנות, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שהסוכנות מעמידה לרשותכם או לבצע הזמנות כאלו ואחרות. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר החל עליכם.
9.    המידע נשמר על ידינו, במערכות המחשוב שלנו, המצויות בישראל.
 

"קוקיות" – Cookies

10.    האתרים השונים המופעלים על ידי הסוכנות אף משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies),  Facebook Pixel, Beaconsואמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי או כזה שאינו מזהה אתכם אישית על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה.
11.    ‘קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳קוקיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).  אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של הסוכנות. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.
 
השימוש במידע הנאסף

12.    השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
א.    כדי לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם.
ב.    כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם.
ג.    כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם, בניהול "עגלת הקניות" שלכם והזמנותיכם באתר וכדומה.
ד.    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.
ה.    לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם הסוכנות באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMSלמשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.
ו.    ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך.
ז.    לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית
ח.    לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
ט.    לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 
דיוור ישיר אלקטרוני

13.    הסוכנות מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות הקשורות עימה ושל שותפיה העסקיים.
14.    מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל res@roomin.co.il.
 
מסירת המידע לצד שלישי

15.    הסוכנות תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, הסוכנות לא תעביר לצד שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת "הסוכנות" לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
א.    לעובדי ונציגי האתר וכן לספקים המנויים בו (כגון חברות סליקת כרטיסי אשראי, סוכני נסיעות, בתי מלון וכדומה) לשם אספקת כל שירות אותו ביקשתם, השלמת ההזמנות שלכם באתר וביצוען בפועל.
ב.     לתשומת לבכם – סליקת כרטיסי האשראי האתר מבוצעת על ידי צדדים שלישיים במסגרת ההתקשרות עמנו. כל הפרטים הקשורים בסליקה זו נאספים על ידי אותם צדדים שלישיים, העושים בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא שלנו. להסוכנות אין כל יכולת לשלוט בהתנהלותם.
ג.    מידע סטטיסטי או התנהגותי אחר שאינו מזהה אישית שיסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם.
ד.    אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
ה.    אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
ו.    כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין הסוכנות או מי ממנה;
ז.    מקום בו הסוכנות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
ח.    בין חברות הקשורות לסוכנות או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
16.    אם האתר ו/או הסוכנות יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – הסוכנות תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.
 

אבטחת מידע

17.    הסוכנות מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
18.    הסוכנות אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
19.    ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מאירועים קטני היקף), הסוכנות תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם כמיטב יכולתה.
20.    לידיעתך, פרטי כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים באתר הסוכנות וחיוב האשראי מאובטח ע"י תקן-PCI הבינלאומי, סטנדרט האבטחה המחמיר בעולם לרכישות אונליין .
 
פרסומות של צדדים שלישיים

21.    בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה ‘קוקיות׳ של חברות מסחריות אחרות שאינן הסוכנות. השימוש שחברות אלה עושות ב׳קוקיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הסוכנות. לחברות הללו אין גישה ל׳קוקיות׳ של הסוכנות ולסוכנות אין גישה ל׳קוקיות׳ שלהן. 
 
הסרה מקבלת הדיוורים

22.    ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, הסוכנות תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה ותוך 3 ימי עסקים וזאת בהתאם למועד קבלת הבקשה ובהתאם לנסיבות הקיימות.
 
שונות

23.    בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלן sales@roomin.co.il.

מדיניות זו פורסמה ביום 29/4/2021.